Werkwijze

Om je aan te melden voor psychosociale hulpverlening bij Praktijk Your Power, is geen verwijzing van de huisarts nodig.

We kunnen eerst een vrijblijvend kennismakingsgesprek hebben, waarin we kijken of er een klik is om samen te werken, dit gesprek duurt ongeveer 20 minuten en is kosteloos. 

Bij het intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag. Aan de hand van jouw hulpvraag stel ik een plan van aanpak op om gestelde doelen te kunnen bereiken. Na 5 keer evalueren we of we op de goede weg zitten, of dat doelen bijgesteld moeten worden.

Gesprekken zullen we om de 2 weken plannen en vinden plaats in de Praktijkruimte, er kan ook gekozen worden voor wandelcoaching.

Praktijk Your Power heeft geen wachtlijst.