Vergoedingen

Doordat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NFG, de koepelorganisatie RBCZ en het certifcaat voor IZCH heb, is het mogelijk om voor therapie vergoeding vanuit de aanvullende verzekering te krijgen. De therapie valt onder complementaire zorg. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van welke verzekeringsmaatschappij en welke aanvullende verzekering je hebt afgesloten. Er wordt geen aanspraak gemaakt op je eigen risico.

Vergoedingen voor 2023 vergoedingenoverzicht2023
Vergoedingen van Prolife klik hier

Lidmaatschap van NFG, RBCZ, IZCH en AGB-codes worden vermeld op de factuur.