Identiteit

Als jij de vraag krijgt wie ben jij?
Waarschijnlijk noem jij dan jouw naam, misschien vertel je er ook bij wat voor werk je doet en welke hobby’s je hebt. Voor de overheid is het daarbij belangrijk wat je geboortedatum is, waar je woont en wat je BSN-nummer is. Dit zijn elementen die iets over jou zeggen, maar niet jouw hele wezen omschrijven.
Weten wie je bent houdt meer in dan een baan, een nummer, adres en geboortedatum. Jouw identiteit : Weten wie jij bent is belangrijk voor de koers van jouw leven wat te maken heeft met:

  • Wat zijn jouw drijfveren
  • Wat zijn jouw voorkeuren
  • Wat zijn jouw normen en waarden
  • Wat leeft er in jouw hart, jouw passie!
  • Wat zijn jouw kwaliteiten
  • Welke behoeften heb jij
  • Welke keuzes maak jij om welke redenen?

Bij ieder persoon is dit weer anders. Je kunt bijvoorbeeld bepaalde karaktertrekken van je ouders in jezelf herkennen, zowel positief als negatief. Maar ook dit geeft niet aan wie jij bent. Jij bent een eigen persoon, met je eigen kwaliteiten en valkuilen, je eigen talenten en passie. Jij bent uniek.

Identiteit uit zich in:

  • Wat je denkt, woorden waarmee je jezelf kunt omschrijven.
  • Wat je doet, je daden en je talenten die je gebruikt.
  • Wat je voelt, wat er in je hart leeft, in verbinding zijn met je eigen hart.

Als jij worstelt met je identiteit en het lastig vindt om eigen keuzes vanuit jouw hart te maken, kan dat grote gevolgen hebben voor jouw zelfbeeld en invloed hebben op jouw relaties met anderen. Heb jij het idee dat je geleefd wordt in plaats van dat je zelf je koers van jouw leven kunt bepalen, of dat je dingen doet die je eigenlijk niet wilt, maar deze doet omdat iemand anders dat van jou verlangt, dan kan het zijn dat je niet goed geworteld bent in je eigen identiteit.

Wil je groeien in jouw identiteit en steviger in je leven komen te staan, dan kun je contact opnemen. Dan kunnen we samen kijken hoe jij hiermee aan de slag kunt gaan. Met als doel dat jij in verbinding met je hart gaat leven en dat je vanuit wie jij bent keuzes kan en durft te maken.

Dat jij meer jij mag worden!