21 mei
2021

Hoe kijk jij naar jouw verleden?

Jij bent gevormd tot wie jij bent, door de dingen die jij hebt meegemaakt in combinatie met jouw persoonlijke eigenschappen.
Jij hebt jouw eigen verhaal, aan datgene wat je hebt meegemaakt in jouw leven heb je een bepaalde betekenis gegeven. Herinneringen kunnen mooi, fijn, lastig of ingewikkeld zijn. Hoe jij iets beleeft is heel persoonlijk, maar vaak ook heel bepalend voor je ontwikkeling.

Herinneringen

Als je samen met andere mensen herinneringen ophaalt, kan een ander hele andere belevingen bij dezelfde situatie hebben. Hier thuis halen we regelmatig vakantieherinneringen naar boven, na het eten zitten we dan nog even na te babbelen of pakt iemand een fotoboek uit de kast. Sommige foto’s kunnen we hartelijk om lachen, maar er zijn ook foto’s waarbij ieder zijn eigen emotie heeft. Zo hebben we als gezin op vakantie een keer een storm meegemaakt dat onze tent compleet is weggewaaid, samen met alle spullen die erin stonden. Voor ons als ouders was dat flink balen, omdat we onze vakantie in het water zagen vallen en alle bende moesten opruimen. Maar voor onze kinderen, sommige waren nog heel klein, was het een zeer ingrijpende gebeurtenis. Hun gevoel van veiligheid stond flink te schudden op hun grondveste. 

Misschien herken jij dat ook, dat jouw broer of zus anders naar dingen kijkt uit jullie opvoeding of gezinsleven dan jij. Dat de één bijvoorbeeld moeite had met de strenge regels die in het gezin waren en de ander dezelfde regels als vertrouwde kaders heeft ervaren.

Interpretatie

Dezelfde regels of situaties worden anders geïnterpreteerd. Jouw interpretatie is de vertaling/betekenis die jij aan een situatie toekent. Op basis van meerdere interpretaties, ontstaat er een overtuiging. Voorbeelden van overtuigingen zijn: “Het is hier niet veilig” of “Ik kan ook niks”, “Ik ben niet goed genoeg” of “Er zit niemand op mij te wachten”. Klinkt best heftig, maar ik heb in mijn praktijk veel cliënten die worstelen met negatieve overtuigingen over zichzelf, waarvan de basis in de kinder-, jeugdjaren is gelegd.
Overtuigingen kun je zien als de kleur bril waardoor jij naar jezelf of naar jouw omgeving kijkt en invloed heeft op jouw dagelijks handelen. Heb jij een negatieve overtuiging/een negatieve bril op, dan beïnvloed dit jouw gedachten, je gevoel en jouw gedrag.

Negatieve overtuigingen

Daarmee heeft jouw kijk op jouw verleden invloed op het leven in het hier en nu. Als negatieve ervaringen, trauma’s of woorden die over jou zijn uitgesproken ervoor hebben gezorgd dat jij door die bril naar jezelf, je omgeving en het leven kijkt, dan zit je daarin gevangen. 
Ik wil je aanmoedigen om de moed te nemen om jouw negatieve overtuigingen te onderzoeken.
Is datgeen wat jij over jezelf denkt wel de realiteit? Of zijn het destructieve gedachten die ervoor zorgen dat jij niet de ruimte hebt om te zijn wie jij bent of te doen wat bij jou past? Als de negatieve woorden/gebeurtenissen van vroeger nu nog doorklinken in jouw leven, dan heeft dat invloed op jouw leven vandaag de dag. 

Nieuw perspectief

Wil jij jouw verleden door een andere bril leren zien, dan is dat niet door jouw verleden te ontkennen of weg te stoppen. Dit kan door het in het juiste perspectief te leren zien. Als kind kun je nog geen woorden geven aan dingen die je meemaakt en probeerde je het ‘op te lossen’ zoals je dacht dat het het beste was. Nu als volwassene kun je er wel woorden aan geven en herdefiniëren, wat ervoor zorgt dat je het in het juiste perspectief leert zien. Dit is niet altijd makkelijk, maar geeft wel vrijheid!
Mocht je hierbij hulp zoeken, neem contact op via onderstaand aanmeldformulier.